capçalera
  • Caolí calcinat

    Caolí calcinat

    El caolí és un mineral no metàl·lic.Es tracta d'una mena d'argila i roca argilosa dominada pels minerals d'argila caolinita.El caolí pur és blanc, fi, suau i suau, amb bona plasticitat i resistència al foc.S'utilitza principalment en la fabricació de paper, ceràmica i materials refractaris, i secundàriament s'utilitza en recobriments, farcits de cautxú, esmalts d'esmalt i matèries primeres de ciment blanc.